PROJECTES

INFORME TÈCNIC

A VILA-RODONA PER LA REGULARITZACIÓ PATRIMONIAL AMB LA CREACIÓ D’UN PLANELL GEOREFERENCIAT

VALORACIÓ

A LLEIDA D’UNA FINCA DE CEREALS PER TAL  D’ACTUALITZAR EL VALOR DE L’ACTIU PATRIMONIAL

PERICIAL

A LLEIDA PER UN LITIGI ENTRE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FRUITA AMB UN DELS SEUS PROVEÏDORS

VALORACIÓ

A PREIXANA PELS DANYS OCASIONATS PER LA GELADA D’ABRIL DEL 2022 I OBTENIR UNA SUBVENICIÓ

PERICIAL

A JUNEDA PER DEFENSAR UNA INVASIÓ DE PROPIETAT ENTRE HORTS VEINS AMB ESTUDI HISTÒRIC DEL REGISTRE

VALORACIÓ

A OSSÓ DE SIÓ D’UN CONJUNT DE FINQUES DE CEREAL PER TAL DE REPARTIR L’HERÈNCIA ENTRE ELS FAMILIARS

VALORACIÓ

A ARTESA DE SEGRE D’UN CONJUNT DE NAUS PORCINES PER TAL D’OBTENIR FINANÇAMENT

VALORACIÓ

A ÀGER D’UNES FINQUES DE CEREAL EN SECÀ PER TAL D’OBTENIR EL VALOR DE MERCAT

PERICIAL

A SERÒS PER DETERMINAR L’ESTAT SANITARI I LA PROBLEMATICA GENERADA EN EL TRANSPORT A PROVEÏDOR

VALORACIÓ

A CAMARASA D’UN CONJUNT DE FINQUES RÚSTIQUES A L’ATENCIÓ D’UN ADMINISTRADOR CONCURSAL

PERICIAL

A SÒRIA SOBRE EL POTENCIAL PRODUCTIU DE FINQUES DE FRUITERS AL TERME DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

VALORACIÓ

A COMPORRELLS PELS DANYS ECONÒMICS PROVOCATS PER UN INCENDI FORESTAL A UNA PARCEL·LA DE CULTIU

INFORME TÈCNINC

A ALGERRI PER GEOREFERENCIAR UNA NAU AGRÍCOLA I ACTUALIZAR-HO REGISTRALMENT

VALORACIÓ

A CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS PER DETERMINAR EL VALOR DEL SÒL I RECLAMAR UNA LEGÍTIMA

PERICIAL

A REUS PER DETERMINAR ELS DANYS OCASIONARS EN UNA GRANJA PER LES OBRES CIVILS EN ARQUETES DE REG

VALORACIÓ

A SERÒS D’UNES FINQUES DE FRUITA DE PINYOL AMB CASETA DE REG I INSTAL·LACIÓ PER GOTEIG I EMBASSAMENT 

PERICIAL

A FRAGA PER L’INCOMPLIMENT D’UN CONTRACTE D’ARRANDAMENT I LA VALORACIÓ DEL SÒL

COORDINACIÓ

DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT AMB EL CADASTRE PER A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓ

AGRUPACIÓ

A ALCARRÀS DE 5 FINQUES DEFININT-NE CORRECTAMENT LES SUPERFÍCIES I LÍMITS PER ADEQUAR-SE A LA REALITAT

PERICIAL

A TÀRREGA PER DETERMINAR ELS DANYS PER LA PÈRDUA DE COLLITA DEGUT A UNA INUNDACIÓ PER AIGUA VEÏNA

VALORACIÓ

A LES BORGES BLANQUES DE LES RENDES DEL CULTIU DE PISTATXO EN REGADIU I EL VALOR DEL SÒL

PERICIAL

AL POAL D’UNA GRANJA AVÍCOLA PER DETERMINAR-NE EL SEU DETERIORAMENT I VALOR ACTUAL

ESTUDI

A LLEIDA DE LA CAPACITQAT AGROLÒGICA DEL SÒL PER TAL D’ANALITZAR L’ORIGEN DE MALES COLLITES

PERICIAL

A SERÒS PER ANALITZAR LA VARIABILITAT DE DIFERENTS PARTIDES DE FRUITA A TRAVÉS D’UN MOSTREIG ESTADÍSTIC

INFORME TÈCNIC

A MOLLÓ PER DUR A TERME UNA SEGREGACIÓ DONANT COMPLIMENT A LA NORMATIVA MUNICIPAL

VALORACIÓ

A BELL-LLOC D’URGELL D’UN IMMOBLE RÚSTIC CARACTERITZAT PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SITGA

VALORACIÓ

A ALBATÀRREC DEL PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ D’UNA CENTRAL DE FRUITA PER OBTENIR FINANÇAMENT

PERICIAL

A LA SENTIU DE SIÓ PEL LITIGI ENTRE DOS FINQUES SOBRE EL SEUS LÍMITS A PARTIR DEL CADASTRE ANTIC I REGISTRE

INFORME TÈCNIC

A GERB PER A L’EXTINCIÓ D’UNA SERVITUD DE PAS ENTRE DOS FINQUES DEGUT AL SEU DESÚS

PERICIAL

A VALLFOGONA DE BALAGUER PELS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS PER LA DENEGACIÓ D’URBANISME