PROJECTES

AGRUPACIÓ

DE DOS PARCEL·LES DESPRÉS DE L’ALTERACIÓ D’UN CAMÍ I LA ROTURA DE BOSC PER CULTIVAR-HI CEREAL

VALORACIÓ

D’UNA EXPLOTACIÓ DE VINYA AL PENEDÈS AMB UNA MASIA PER TAL DE DETERMINAR EL PREU DE MERCAT

INFORME TÈCNIC

PER DETERMINAR ELS DANYS EN FSETUCA OCASIONATS PER LA INUNDACIÓ FRUIT DE FILTRACIONS D’AIGUA

PERICIAL

A MONTGAI SOBRE EL PAS DE MAQUINÀRIA EN UN CAMÍ QUE DONA PAS A UNA FINCA VEÏNA I ELS DANYS DERIVATS

VALORACIÓ

A LA SEU D’URGELL SOBRE EL VALOR D’UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN PROCÈS DE TRASPÀS GENERACIONAL

INFORME TÈCNIC

A PERAMOLA PER L’AFECTACIÓ DE LA MASSA FORSETAL A CAUSA D’UN INCEDI PROVOCAT PER MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

INFORME TÈCNIC

A VILA-RODONA PER LA REGULARITZACIÓ PATRIMONIAL AMB LA CREACIÓ D’UN PLANELL GEOREFERENCIAT

VALORACIÓ

A LLEIDA D’UNA FINCA DE CEREALS PER TAL  D’ACTUALITZAR EL VALOR DE L’ACTIU PATRIMONIAL

PERICIAL

A LLEIDA PER UN LITIGI ENTRE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FRUITA AMB UN DELS SEUS PROVEÏDORS

VALORACIÓ

A PREIXANA PELS DANYS OCASIONATS PER LA GELADA D’ABRIL DEL 2022 I OBTENIR UNA SUBVENICIÓ

PERICIAL

A JUNEDA PER DEFENSAR UNA INVASIÓ DE PROPIETAT ENTRE HORTS VEINS AMB ESTUDI HISTÒRIC DEL REGISTRE

VALORACIÓ

A OSSÓ DE SIÓ D’UN CONJUNT DE FINQUES DE CEREAL PER TAL DE REPARTIR L’HERÈNCIA ENTRE ELS FAMILIARS

VALORACIÓ

A ARTESA DE SEGRE D’UN CONJUNT DE NAUS PORCINES PER TAL D’OBTENIR FINANÇAMENT

VALORACIÓ

A ÀGER D’UNES FINQUES DE CEREAL EN SECÀ PER TAL D’OBTENIR EL VALOR DE MERCAT

PERICIAL

A SERÒS PER DETERMINAR L’ESTAT SANITARI I LA PROBLEMATICA GENERADA EN EL TRANSPORT A PROVEÏDOR

VALORACIÓ

A CAMARASA D’UN CONJUNT DE FINQUES RÚSTIQUES A L’ATENCIÓ D’UN ADMINISTRADOR CONCURSAL

PERICIAL

A SÒRIA SOBRE EL POTENCIAL PRODUCTIU DE FINQUES DE FRUITERS AL TERME DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

VALORACIÓ

A COMPORRELLS PELS DANYS ECONÒMICS PROVOCATS PER UN INCENDI FORESTAL A UNA PARCEL·LA DE CULTIU

INFORME TÈCNINC

A ALGERRI PER GEOREFERENCIAR UNA NAU AGRÍCOLA I ACTUALIZAR-HO REGISTRALMENT

VALORACIÓ

A CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS PER DETERMINAR EL VALOR DEL SÒL I RECLAMAR UNA LEGÍTIMA

PERICIAL

A REUS PER DETERMINAR ELS DANYS OCASIONARS EN UNA GRANJA PER LES OBRES CIVILS EN ARQUETES DE REG

VALORACIÓ

A SERÒS D’UNES FINQUES DE FRUITA DE PINYOL AMB CASETA DE REG I INSTAL·LACIÓ PER GOTEIG I EMBASSAMENT 

PERICIAL

A FRAGA PER L’INCOMPLIMENT D’UN CONTRACTE D’ARRANDAMENT I LA VALORACIÓ DEL SÒL

COORDINACIÓ

DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT AMB EL CADASTRE PER A LA CORRECTA IDENTIFICACIÓ

AGRUPACIÓ

A ALCARRÀS DE 5 FINQUES DEFININT-NE CORRECTAMENT LES SUPERFÍCIES I LÍMITS PER ADEQUAR-SE A LA REALITAT

PERICIAL

A TÀRREGA PER DETERMINAR ELS DANYS PER LA PÈRDUA DE COLLITA DEGUT A UNA INUNDACIÓ PER AIGUA VEÏNA

VALORACIÓ

A LES BORGES BLANQUES DE LES RENDES DEL CULTIU DE PISTATXO EN REGADIU I EL VALOR DEL SÒL

PERICIAL

AL POAL D’UNA GRANJA AVÍCOLA PER DETERMINAR-NE EL SEU DETERIORAMENT I VALOR ACTUAL

ESTUDI

A LLEIDA DE LA CAPACITQAT AGROLÒGICA DEL SÒL PER TAL D’ANALITZAR L’ORIGEN DE MALES COLLITES

PERICIAL

A SERÒS PER ANALITZAR LA VARIABILITAT DE DIFERENTS PARTIDES DE FRUITA A TRAVÉS D’UN MOSTREIG ESTADÍSTIC

INFORME TÈCNIC

A MOLLÓ PER DUR A TERME UNA SEGREGACIÓ DONANT COMPLIMENT A LA NORMATIVA MUNICIPAL

VALORACIÓ

A BELL-LLOC D’URGELL D’UN IMMOBLE RÚSTIC CARACTERITZAT PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SITGA

VALORACIÓ

A ALBATÀRREC DEL PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ D’UNA CENTRAL DE FRUITA PER OBTENIR FINANÇAMENT

PERICIAL

A LA SENTIU DE SIÓ PEL LITIGI ENTRE DOS FINQUES SOBRE EL SEUS LÍMITS A PARTIR DEL CADASTRE ANTIC I REGISTRE

INFORME TÈCNIC

A GERB PER A L’EXTINCIÓ D’UNA SERVITUD DE PAS ENTRE DOS FINQUES DEGUT AL SEU DESÚS

PERICIAL

A VALLFOGONA DE BALAGUER PELS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS PER LA DENEGACIÓ D’URBANISME

Bloc a WordPress.com.